*สามารถเข้ามา Logout ได้โดยพิมพ์ URL ว่า "wifi.office.nsa.co.th".
*If you would like to logout. Plase go to "wifi.office.nsa.co.th".
*ถ้าไม่ได้ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง ระบบจะทำการตัดการใช้งานอินเตอร์เน็ทอัตโนมัติ.
*The system will disconnect you account automatic.
*ไม่สามารถเข้าระบบได้มากกว่า 1 account.
*The system don't allow to use one account more than one session in the same time.

Power by Internet East Co.,Ltd.