Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่

แผนก Management Office/ CSR ร่วมกับแผนกส่วนงานต่างๆภายในบริษัทจัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญวันปีใหม่ ให้พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เพื่อเป็นการสร้างความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน
สนุกมาก...น่ารักทุกคน