Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

บริจาคของแก่ ร.ร.ล่องแพวิทยา จ. แม่ฮ่องสอน

พี่น้องพนักงาน NSA ร่วมบริจาค โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ต้านลมหนาว ส่งรักจากใจ อุ่นกาย
ให้น้องชายแดนภาคเหนือ โดยรับบริจาค เสื้อกันหนาว รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยตัวแทนนำสิ่งของเครื่องใช้ไปส่งมอบให้น้องๆในวันเด็ก ที่ 13 ม.ค. 61 ซึ่งพนักงาน NSA ได้ร่วมบริจาคสิ่งของไปจำนวนหนึ่ง และบริษัทสมทบเงินทุนการศึกษาอีก จำนวนหนึ่งให้แก่ตัวแทนโครงการนำไปบริจาค แก่นักเรียนดี ประพฤติดี