Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

ผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าดิสค์เบรก

แผ่นผ้าดิสค์เบรก NSA ได้ถูกออกแบบ, วิจัย และพัฒนาขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย เพื่อให้ได้แผ่นผ้าดิสค์เบรกที่มีสมรรถนะ, ความทนทานสูง และมีประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจขอผู้ขับขี่